Krawa A 2018

Kull född i Tyskland, 29/5 2018, 3 tikar och 2 hanar.
Mor: Hattivatin Gilda


AKELA – “Tonto”
Genomfört BPH (film)
HD: A ED: 0 LTV: 2
Ögonlyst UA 8/11 2019


ATRÉJU –  “Grey”


ADITI
Genomfört BPH (film)
HD: A ED: 0
Ögonlyst UA 6/12 2019


ASKJA


ANAHID – “Sana”


KrawaA-BPH.png


lotkahati